190.00

Što radi lijek Subutex?
Subutex se koristi za liječenje ovisnosti o opijatima (narkoticima), kao što su morfij i heroin, kod ovisnika o drogama koji su pristali na liječenje od svoje ovisnosti. Subutex se koristi kod odraslih i adolescenata starijih od 16 godina koji također primaju medicinsku, socijalnu i psihološku podršku

za više informacija;
pošaljite nam e-poštu: batchtracy211@gmail.com

WhatsApp: +3197005033826

Pomaže u sprječavanju simptoma ustezanja uzrokovanih prestankom uzimanja drugih opioida. Koristi se kao dio cjelovitog programa liječenja zlouporabe droga (kao što je praćenje pridržavanja, savjetovanje, bihevioralni ugovor, promjene načina života). Pitajte svog liječnika ili ljekarnika trebate li imati nalokson za liječenje predoziranja opioidima.

Out of stock

Open chat
💬 voliš koristiti whatsapp??
zdravo 👋
lako razgovarajte s nama na WhatsAppu?