180.00

Alprazolam se koristi za ublažavanje simptoma tjeskobe, uključujući tjeskobu uzrokovanu depresijom. Također se koristi za liječenje paničnog poremećaja kod nekih pacijenata.

za više informacija;
pošaljite nam e-poštu: batchtracy211@gmail.com

WhatsApp: +3197005033826

Koliko dugo možete spavati s alprazolamom?
U prve tri noći uzimanja lijeka (noći 5 do 7), lijek je bio vrlo učinkovit u izazivanju i održavanju sna uz ovu kratkotrajnu upotrebu. Međutim, do kraja tjedan dana primjene (noći od 9 do 11), lijek je izgubio oko 40% svoje učinkovitosti. kako naručiti alprazolam

Open chat
💬 voliš koristiti whatsapp??
zdravo 👋
lako razgovarajte s nama na WhatsAppu?