190.00

Koji je najjači lijek protiv bolova?

Najjači lijekovi protiv bolova su opioidi. Vrlo su učinkoviti, ali ponekad mogu imati ozbiljne nuspojave.

Farmakodinamika. Oksikodon uzrokuje depresiju disanja izravnim djelovanjem na respiratorne centre moždanog debla. Respiracijska depresija uključuje smanjenje reakcije respiratornih centara moždanog debla i na povećanje napetosti ugljičnog dioksida i na električnu stimulaciju.

za više informacija;
pošaljite nam e-poštu: batchtracy211@gmail.com

WhatsApp: +3197005033826

Open chat
💬 voliš koristiti whatsapp??
zdravo 👋
lako razgovarajte s nama na WhatsAppu?